Tràmits i gestions mercantils 

  • Creació d'empreses
  • Dissolució, liquidació i extinció de societats
  • Elevació a públic d'acords socials
  • Obertures, baixes i modificacions de comerç
  • Inscripció al Registre de Beneficiaris Efectius
  • Obtenció i legalització de llibres d'actes
  • Redacció d'actes socials
  • Redacció d'estatuts socials