Tràmits amb Batllia

  • Certificats d'obtenció i cancel·lació d'antecedents penals
  • Certificats de bona conducta
  • Declaració d'hereus ab intestat