Tràmits amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) 

  • Gestió, com empresa autoritzada a fer tràmits al portal web de la CASS, modificació de la fitxa d'empresa, declaració de cotitzacions i pagaments, altes i baixes d'assegurats, consulta d'aturs de treball i altres.
  • Sol·licitud de certificats.
  • Sol·licitud de certificat digital per empreses.
  • Al·legacions i Recursos.