Àrea Client

QUÈ OFERIM A L'ÀREA DEL CLIENT

Una solució en el núvol molt eficient i de fàcil ús per a qualsevol empresa que estigui obligada per llei a controlar si els diners dels seus clients són lícits o il.lícits.

Redueix notablement els temps d'implementació ja que ofereix una senzilla interfície d'usuari per a la gestió de les alertes i la documentació:


Identificació del client 

Validi la documentació presentada pels seus clients.

Consulta a base de dades

Controli el nivell de risc dels seus clients.

Ànalisi de l'operativa

Monitoritzi l'operativa diària dels seus clients.

Canal de denúncies

Canal de notificació i de gestió de denúncies internes

Compliment amb el regulador

Gestioni la relació amb el regulador