Unitat tècnica de prevenció externa 

L'article 18 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lliuta contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, ens diu que els subjectes obligats poden delegar la execució de les mesures de diligència deguda en tercers.

Les funcions pròpies relacionades amb la PBC/FT i el nivell personal d'exigència en matèria de compliment normatiu, requereix de persones dedicades en exclusiva. Per això els oferim la possibilitat d'externalitzar aquestes funcions en nosaltres.

Amb aquest servei es garantitza que dites funcions són desenvolupades per professionals amb anys d'experiència i amplis coneixements, que donaran solucions innovadores i adaptades a les seves necessitats pràctiques, a més d'aconseguir un estalvi important en relació al cost de disposar de personal intern.