Canal de denúncies

Una bona pràctica de prevenció del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme és disposar d'un canal de denúncies. Un canal específic, independent i anònim per a la comunicació d'infraccions a nivell intern, tal i com requereix l'article 91.3 de la Llei.

Amb aquest servei SD COMPLIANCE pretén ajudar-vos, doncs, ningú coneix milor les irregularitats que es cometen en una empresa que aquells que hi són a dintre; per aquest motiu, podreu comptar amb un instrument que permeti denunciar aquests fets, fomentarem el seu ús i portarem a terme un procediment adequat per la investigació dels casos denunciats en una estricta confidencialitat.