Formació 

A SD COMPLIANCE entenem que la formació no es únicament una exigència legal imprescindible, sino que la considerem la millor forma de transmetre als treballadors i a la direcció la importància de conèixer la normativa sobre la prevenció de blanqueig i vincular-los en el compliment de la mateixa.

Per poder satisfer les necessitats formatives dels subjectes obligats utilitzem dos canals de formació complementaris:

1. Cursos de formació presencials

2. Cursos de formació online

Cada curs que organitzem està pensat en funció de les característiques pròpies del client i del seu sector d'activitat. No busquem donar un curs teòric i dens que simplement compleixi amb el requisit legal, donem cursos pràctics, dinàmics i participatius que permetin una millor assimilació dels conceptes per part dels assistents.

Tots els cursos poden finalitzar amb una prova de coneixements i es lliura un certificat d'assistència.