Codi ètic o de conducta 

El codi de conducta d'una empresa té una utilitat més gran que el simple fet de marcar els valors i principis de l'organització, ja que també pot complir una comesa com a guia per prevenir la comissió de faltes o delictes tant dels alts càrrecs com dels treballadors, així com d'aquelles altres organitzacions amb les que es té relació.

el contingut d'un codi de conducta ha de fer referència a la salvaguarda dels drets fonamentals, els drets laborals, els drets mediambientals i la lluita contra les pràctiques de corrupció i el suborn. Al seu torn, poden incloure normes respecte a les relacions entre treballadors i empresa i les possibles sancions que poden imposar-se quan es viola aquest codi de conducta.