Protocol de prevenció de blanqueig de fons i finançament del terrorisme

  Segons la LLei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finaçament del terrorisme, els subjectes obligats, obligatòriament, han d'implementar i aplicar una sèrie de mesures per prevenir el delicte de blanqueig de fons i/o finançament de terrorisme.

  Per fer-ho és necessari que el subjecte obligat tingui un protocol i uns procediments d'admissió de clients. Amb aquest servei elaborarem:

 • Manual de prevenció de valors o diners i finançament del terrorisme
 • Formulari de KYC (Know your costumer)
 • Formulari d'estudi de risc del client
 • Protocol del Canal de Denúncies Intern
 • Protocol de l'Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) i del representant davant la UIFAND
 • Plans de formació
 • Protocol d'actuacions davant de la UIFAND (Unitat d'Intel.ligència Financera d'Andorra)