Organismes en PBC/FT

UIFAND

https://www.uifand.ad

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme.

FATF-GAFI

https://www.fatf-gafi.org

És un cos intergovernamental amb el principal fi de desenvolupar estàndards i promoció de polítiques per combatre el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, així com l'avaluació continuada del compliment per part dels seus estats membres.  

MONEYVAL

https://www.coe.int/en/web/moneyval

Andorra és membre del Moneyval des de l'inici i, actualment, està en el procés de seguiment de la 5a avaluació.

GRUP EGMONT

https://egmontgroup.org

Òrgan que agrupa 158 Unitats d'Intel·ligència financera amb la finalitat d'incentivar l'intercanvi de coneixements en matèria del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.