Assessors fiscals 

Es consideren subjectes obligats els assessors fiscals, és a dir, els professionals que gestionin les obligacions tributaries dels seus clients davant l'administració tributaria i/o que els assessorin en matèria de planificació patrimonial o fiscal.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d'Andorra activitats d'igual naturalesa als assessors fiscals.