Altres comerciants 

A efectes de la Llei 14/2017, les persones que comerciïn amb béns són subjectes obligats si els pagament que efectuen o reben es fan en efectiu i per un import igual o superior a 10.000 euros, independentment, si es fa en una única transacció o en diverses operacions entre les que sembli existir algun tipus de relació.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d'Andorra activitats d'igual naturalesa als comerciants descrits en el paràgraf anterior.

En aquest apartat entre, per exemple:

  • Comerç electrònic
  • Proveïdors de béns electrònics, audiovisuals i informàtics
  • Armament
  • Desballestament, etc.