Auditors 

La normativa de blanqueig considera subjectes obligats als auditors. Es tracta de professionals en una matèria en concret. Són externs i independents de l'empresa que estan auditant per la que procedeixen a una anàlisis del procediments per tal de verificar el compliment dels preceptes de les lleis corresponents i emetre una valoració al respecte.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d'Andorra activitats d'igual naturalesa als auditors.