Economistes, gestors i proveïdors de serveis 

Aquestes categories de professionals engloben una gran varietat de tipologies i casuístiques. És important destacar que les persones pertanyents a aquest tipus de professions únicament són subjectes obligats de la Llei 14/2017 si presten serveis a societats, altres entitats jurídiques, instruments jurídics de fideïcomís i altres estructures fiduciàries, en quant a la constitució de societats (o altres personalitats jurídiques); exercir funcions de direcció i secretaria d'una societat; facilitar una adreça social o comercial, postal o administrativa; exercir funcions de fiduciari; i realitzar la gestió administrativa dels seus clients.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d'Andorra activitats d'igual naturalesa als economistes, gestors i proveïdors de serveis.