Agents immobiliaris 

Es consideren agents immobiliaris les persones físiques i jurídiques que obtenen els seus ingressos de l'activitat de mediació en les transaccions relatives a la compravenda i permuta de béns immobles, mediació en arrendaments, etc. No obstant això, s'ha de puntualitzar que els agents immobiliaris són subjectes obligats per la Llei 14/2017 només si realitzen activitats relacionades amb la compravenda d'immobles. Aquests professionals han d'estar degudament autoritzats pel Govern i registrats en el Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris del Principat d'Andorra (AGIA).

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d'Andorra activitats d'igual naturalesa als agents immobiliaris.