Organitzacions sense ànim de lucre 

A efectes de la Llei 14/2017, les organitzacions sense ànim de lucre també són subjectes obligats. La Junta Directiva, el protectorat, el patronat o l'òrgan de representació pertinent que gestioni els interessos de la organització i el seu personal amb responsabilitats de gestió han de vetllar perquè aquestes organitzacions no siguin utilitzades per al blanqueig de fons o per canalitzar recursos a les persones i entitats vinculades a grups o organitzacions terroristes.