Venda de joies, pedres i/o metalls preciosos

Les persones que comerciïn amb joies, pedres i metalls preciosos són subjectes obligats si els pagament que efectuen o reben es fan en efectiu i per un import igual o superior a 10.000 euros, independentment, si es fa en una única transacció o en diverses operacions entre les que sembli existir algun tipus de relació.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d'Andorra activitats d'igual naturalesa als comerciants descrits en el paràgraf anterior.