Comptables externs 

El comptable extern és tota persona independent i autònoma de l'empresa que pot exercir la seva activitat com a professional liberal o membre d'una societat que proporciona serveis de comptabilitat.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d'Andorra activitats d'igual naturalesa als comptables externs.