7 punts claus per al compliment normatiu en matèria de PBC/FT

2021-01-05

Des de SD COMPLIANCE us indiquem els 7 punts importants per al compliment de la normativa de prevenció blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme. 

Complir efectivament amb les exigències legals de qualsevol normativa pot resultar, moltes vegades, una qüestió complicada per a les empreses. La legislació de prevenció de blanqueig i finançament del terrorisme implica analitzar i establir múltiples controls i mesures, a més de tenir continuament una revisió, adaptació i formació constant.

Aquests són els 7 punts claus per al compliment de la normativa de prevenció de blanqueig de fons:

  1. Obligació de complir amb les exigències imposades per la Llei 14/2017. Totes les empreses i professionals que ostenten la condició de subjecte obligat tenen l'obligació de complir amb les exigències i requisits establerts per aquesta normativa.
  2. Importància d'un enfocament orientat al risc. Tots els subjectes obligats han d'avaluar els riscos existents en el seu àmbit d'actuació, de forma adaptada a la realitat de l'activitat que duen a terme. Aquesta anàlisi és crucial per a un adequat sistema de prevenció de blanqueig i finançament del terrorisme.
  3. Coordinació i control intern per prevenir el blanqueig. Les empreses i professionals que tenen la consideració de subjectes obligats han d'establir polítiques i protocols interns, integrats en un Manual, amb l'objectiu de prevenir i impedir operacions relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.
  4. Deure de col.laboració amb les autoritats. Els subjectes obligats han de col·laborar activament amb les autoritats competents en aquest àmbit i atendre efectivament qualsevol sol·licitud o requeriment que aquestes li remetin. També quan tingui un indici o certesa d'existència d'una operació relacionada amb el blanqueig de capitals o finançament del terrorisme, s'ha d'informar a les autoritats competents de tals fets i abstenir-se de realitzar l'operació en qüestió.
  5. Formació i conscienciació com pilar fonamental de la prevenció. Els subjectes obligats han de fer les accions oportunes perquè els seus empleats i membres tinguin un coneixement adequat de les exigències derivades d'aquesta normativai, així, aconseguir evitar la realització d'operacions o el manteniment de relacions vinculades al blanqueig o finançament del terrorisme, a través d'un personal conscienciat i format en la matèria.

  6. Revisions periòdiques i millora contínua. El Manual de Prevenció de Blanqueig de fons i Finançament del terrorisme ha de ser anualment revisat i actualitzat. D'aquesta manera sempre estarà adaptat a la realitat de l'empresa i a la seva operativa habitual.

  7. Evitar sancions i dany reputacional. Finalment, cal remarcar que el compliment de les obligacions assenyalades per la normativa vigent de prevenció de blanqueig i finançament del terrorisme evita sancions i conseqüències derivades de les mateixes: multes milionàries, amonestacions -públiques o privades-, suspensió o revocació de l'autorització administrativa per a operar, si escau. A més d'aquestes conseqüències, hi ha un perjudici addicional derivat, el dany reputacional i de mala imatge.

Tot el que hem dit anteriorment permet acreditar un compliment adequat de la normativa en matèria de PBC/FT, així com una adequada gestió interna i de governança per part dels subjectes obligats i dels seus responsables.