Adaptació de l'empresa a la normativa de PBC/FT

2021-02-02

Per a un bon assessorament sobre el compliment de les obligacions establertes en la Llei de prevenció de blanqueig i finançament del terrorisme, en primer lloc, hem de determinar si sou subjectes obligats.

Sóc un subjecte obligat per l'activitat que desenvolupo? et preguntaràs; doncs, ho ets si desenvolupes la teva activitat en algun d'aquests sectors (article 2 de la Llei 14/2017, del 22 de juny):

No obstant, són sectors especialment obligats a donar compliment a la normativa en matèria de prevenció de blanqueig, a causa de la seva activitat:

  • Els promotors immobiliaris i els que exerceixin professionalment activitats d'agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles.
  • Els auditors de comptes, comptables externs o assessors fiscals.
  • Les persones que comercien professionalment amb joies, pedres o metalls preciosos.
  • Les persones que comercien professionalment amb objectes d'art o antiguitats.
  • Les fundacions i associacions.

Quins són els serveis d'adaptació/actualització a la LLei de prevenció de fons? 

Aquestes obligacions varien molt en funció de les dimensions del subjecte obligat, per la qual cosa és important que la implantació de les mesures s'ajusti a les necessitats de l'empresa.

A SD COMPLIANCE tenim un equip d'experts que han desenvolupat mètodes adequats a qualsevol subjecte obligat, sobre tot per les petites i mitjanes empreses. 

Entenem molt bé la llei i com ha de complir-la per fer-hi l'adequació justa i dimensionada.

Compta amb els nostres serveis!