Responsabilitat penal de les persones jurídiques a Andorra

2021-02-09

El Moneyval és el Comitè d'experts per a l'avaluació de les mesures contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme del Consell d'Europa. Es va crear l'any 1997 i la seva principal funció és avaluar el compliment dels estats adscrits amb els principals estàndards internacionals per combatre el blanqueig i el finançament del terrorisme, així com l'efectivitat en la seva implementació. Amb les avaluacions el Moneyval detecta les deficiències o necessitats de millora i realitza recomanacions a les autoritats nacionals respecte de les accions a realitzar. Andorra és membre del Moneyval des de l'inici i, actualment, està en el procés de seguiment de la 5a avaluació. 

El Moneyval insisteix permanentment en tornar a implementar la responsabilitat penal de les persones jurídiques després que el Principat l'eliminés l'any 2005 amb el nou Codi Penal. En aquest cas, la legislació andorrana va fer un pas enrere i va passar de complir amb els estàndards a no fer-ho. 

la tipificació de la responsabilitat de caràcter penal de les persones jurídiques forma part indispensable d'una estratègia efectiva contra el blanqueig, el finançament del terrorisme i la delinqüència organitzada.

Segons l'últim informe publicat pel Moneyval a principis d'any, la tipificació de la responsabilitat de caràcter penal de les persones jurídiques «no és un capritx formal dels organismes internacionals, com el GAFI o el Moneyval, sinó que forma part indispensable d'una estratègia efectiva contra el blanqueig de diners, el finançament del terrorisme i la delinqüència organitzada»

Les complexes estructures de les societats poden permetre ocultar la identitat dels veritables titulars reals, dels clients o, fins i tot, de les decisions preses que poden ser difícils d'interpretar i de determinar els seus responsables. Per això, la responsabilitat penal de les persones jurídiques és una qüestió cada vegada més estesa en Dret comparat.

Per què Andorra va eliminar del seu Codi Penal la responsabilitat penal de les persones jurídiques? Només els legisladors podran respondre a aquesta pregunta. El que sí sabem, llegint l'antic Codi penal, és que la corrupció no estava llavors incriminada com a tal, i el Codi penal del setembre del 2005 tipifica la "corrupció" activa i passiva quan implica un funcionari o autoritat, el "tràfic d'influència" i incrimina altres actuacions, com per exemple la "prevaricació", la "concussió" i les "taxes il·legals", el "finançament il·legal de partits polítics", la "sostracció de béns públics", la "intromissió d'interessos privats en la funció pública", les "negociacions prohibides" i l'"abús d'informació privilegiada per part d'una autoritat o funcionari".  Tots, delictes susceptibles de ser precedents del delicte de blanqueig de capitals.

Al nostre entendre, tot apunta, a que la responsabilitat de caràcter penal de les persones jurídiques tornarà al nostre codi penal, ja que aquesta responsabilitat penal no és una responsabilitat directa, sino transferida. És a dir, les persones jurídiques són responsables dels delictes comesos per les persones físiques que tenen poder de direcció per a pendre decisions en nom propi o per a controlar el funcionament de la societat.