Risc reputacional dels Subjectes Obligats

2021-01-12

Un dels principals valors d'una empresa, si no el més important, és la imatge de la mateixa. Una imatge que sempre va vinculada a la confiança que dipositen en ella els seus clients. És per això que resulta fonamental aplicar activament la normativa de PBC/FT, ja que l'incompliment de la mateixa suposa assumir el denominat "risc de reputació" o "risc d'imatge". 

L'incompliment de la normativa comporta importants multes que es poden fer públiques, en funció de la seva gravetat. Si altes són aquestes multes, més greu és que les mateixes siguin conegudes per tots els clients i persones interessades en l'empresa. Si la nostra empresa és utilitzada per blanquejar diners i la trama és detinguda, possiblement es faci publicitat en els mitjans de comunicació, podent ser nomenada l'empresa com a mitjà necessari per al blanqueig o el finançament del terrorisme. I molt pitjor seria el cas que empleats o directius es veiessin embolicats en imputacions dins de la mateixa operació. El blanqueig de diners i el finançament del terrorisme són delictes que generen molta alarma pública, per la qual cosa és imprescindible que la imatge de la nostra entitat no es vegi "tacada" per estar vinculada a aquests greus delictes. Els únics mitjans dels que disposem per evitar aquestes dures sancions legals i reputacionals són el compliment de la normativa de PBC/FT. El primer i fonamental pas per a això, és disposar d'unes mesures de diligència deguda ben definides que ens permetin identificar i conèixer als nostres clients abans de tenir "males notícies" sobre ells.