Riscos legals dels subjectes obligats

2021-01-13

Incomplir les obligacions que la normativa exigeix ​​a les entitats en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme comporta un elevat "risc legal", que no és altre que el derivat de la possibilitat de ser sancionat per les infraccions que preveu el règim sancionador de la Llei. Unes sancions que són molt elevades, possiblement les més grans a les que s'enfrontin les empreses davant d'un incompliment legal.

Considerant que hi ha tres tipus d'infraccions: lleus, greus i molt greus, és important tenir en consideració que la gran majoria de les sancions que s'imposen en la pràctica són greus, la qual cosa suposa una multa mínima de 15.001 euros.

La gran majoria dels subjectes obligats no fan operacions per blanquejar diners ni són utilitzats per a això sense saber-ho. Seria un greu error que, per incomplir requisits formals, ens sigui imposada una sanció que, en alguns casos, podria convertir el negoci en inviable.

La nostra recomanació és definir uns procediments adequats i aplicar-los eficaç i eficientment, minimitzant el risc de ser sancionat. Per a la definició d'aquests procediments us recomanem assessorar-vos pels nostres especialistes, ja que en moltes ocasions hem pogut observar, que no disposar d'aquests o que les autoritats els considerin "no adequats" ha suposat multes de més de 60.000 euros i ha comportat la imposició d'altres sancions com la restricció temporal de les operacions o prestacions dels serveis.