Modificació en la Llei espanyola de prevenció de blanqueig de capitals - Transposició de la 5a Directiva

2021-05-10

El passat 28 d'abril es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 7/2021 pel qual es modifica la Llei 10/2010, del 28 d'abril, de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. I, quins són aquests canvis? Doncs, destaquem tres:


  1. S'inclouen com a subjectes obligats els proveïdors de serveis de canvi de moneda virtual per moneda fiduciària i de custòdia de moneders electrònics.  Per tant, hauran de complir amb les mesures de prevenció, estar registrats i supervisats per les autoritats.
  2. Creació del Registre de Titulars Reals - un registre on hi haurà la informació dels beneficiaris efectius, accessible pels subjectes obligats.
  3. Creació del Registre de proveïdors de serveis de canvi de moneda virtual per moneda fiduciària i de custòdia de moneders electrònics - un registre depenent del Banc d'Espanya i on s'hauran d'inscriure totes les persones que donin aquests serveis.

Hem de destacar també que en el Reial Decret-LLei s'han establert noves obligacions per facilitar la prevenció, detecció i investigació de les activitats delictives, afectant, en concret, a la norma sobre el contol d'entrada i sortida d'efectiu.

A més, el Reial Decret-Llei amplia a les caixes de seguretat i a tots els comptes de pagament les obligacions del Fitxer de Titularitats Financeres.

Podríem detallar alguns canvis més, però només volíem donar-vos una pinzellada del que comporta aquesta modificació de la LLei, encara que sigui d'un país veí.

La transposició de les directives de la Unió Europea, com sabem, també afecten a Andorra, doncs ha de complir amb els objectius marcats per aquesta. Al igual que ha fet Espanya, hem de transposar al nostre ordenament jurídic la 5a Directiva, i, tard o d'hora, canvis de les mateixes característiques afectaran a la normativa andorrana.

Estarem atents per informar-vos.