Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC)

2021-03-09

Una de les obligacions dels subjectes obligats és designar un Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC), tal com requereix l'article 40 de la LLei 14/2017, de 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

L'Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) és l'òrgan encarregat d'elaborar la política interna, de formació, l'avaluació de riscos i l'avaluació de l'eficàcia del sistema de mitigació de riscos, entre altres. 

Per dur a terme les seves tasques l'OCIC ha de disposar de l'autoritat i dels recursos necessaris per establir un programa eficaç de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme i, per tant, ha de tenir capacitat i coneixement relatius al subjecte obligat i a la normativa aplicable.

Es poden diferenciar dos supòsits d'OCIC en funció del tipus de subjecte obligat:

i) Si és una persona física titular de l'activitat, tindrà la consideració d'OCIC per defecte;

ii) Si, en canvi, el subjecte obligat és una persona jurídica, l'OCIC pot tenir tant caràcter unipersonal com col·legiat en funció de l'estructura, la complexitat i la grandària del negoci.


Designació del representant davant de la UIFAND

Conjuntament amb la comunicació de la composició de l'OCIC, el subjecte obligat ha de designar el representant davant de la UIFAND i comunicar-lo a aquesta Unitat mitjançant el mateix Formulari de designació de l'OCIC i del representant.

Les seves úniques funcions són:

• Efectuar les declaracions de sospita; i

• Rebre les sol·licituds i requeriments de la UIFAND.


SD COMPLIANCE disposa d'un servei d'assessorament a aquest òrgan on aporta mesures i eines necessàries perquè l'òrgan referit disposi dels mitjans adequats per complir les seves funcions. Si necessites de la nostra ajuda, contacta'ns!