Països de risc: novetats

2021-03-16

El passat 26 de febrer la UIFAND va publicar la llista actualitzada de països de risc en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. També la UE va publicar la llista de països no cooperants a efectes fiscals. Concretament ha sortit de la llista Barbados i ha entrat Dominica. 

En aquest article ens centrarem en recollir tota la informació dels canvis que s'han produït en la LLista de la UE de països i jurisdiccions no cooperants.

Aquesta llista on figuren països i territoris no cooperants a efectes fiscals serveix per fer front:

  • al frau fiscal o evasió fiscal
  • a l'elusió fiscal
  • i al blanqueig de capitals

En aquesta llista figuren els països que no pertanyen a la UE i que fomenten pràctiques fiscals abusives, que erosionen els ingressos, per exemple, de l'Impost de Societats als Estats membres de la Unió.

Al determinar conjuntament quins són els països o territoris no cooperants, els Estats membres de la UE poden actuar junts per exercir pressió a favor de les reformes. L'objectiu no és assenyalar i posar en evidència a aquests països, sinó fomentar un canvi positiu en la seva legislació i pràctiques fiscals a través de la cooperació.

Els països o territoris que encara no compleixen totes les normes fiscals internacionals però s'han compromés a aplicar les reformes, es recullen en un document de situació. Una vegada que un país o territori compleix amb tots els requisits, es suprimeix d'aquest.


la LLista de la UE de països i jurisdiccions no cooperants es va crear el 5 de desembre de 2017. Des de llavors s'ha actualitzat vàries vegades. Però a partir de l'any 2020, la llista s'actualitza dos vegades l'any. La última revisió es va fer al febrer de 2021, tal com hem dit abans, i la pròxima revisió està prevista per l'octubre de 2021.


És important que els Estats membres de la UE adoptin mesures de defensa eficaces, que l'ajuden a protegir els seus ingressos fiscals i a combatre el frau, l'evasió i els abusos fiscals. I la llista és una d'aquestes mesures. Però no tan sols, sinó que es té en compte també, per exemple, per executar operacions de finançament i d'inversió de la UE. D'aquí la seva importància, doncs la llista és part essencial en les relacions de política exterior, en cooperació per al desenvolupament i en les relacions econòmiques amb tercers països.