Protecció de dades en la prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme

2021-08-17

La protecció de dades per a empreses no és que sigui necessària, sinó que és imprescindible per donar una bona imatge als clients i per no rebre una multa que podria ser tan alta que ens obligui a tancar l'empresa.

Quins són els aspectes fonamentals que hem de conèixer de la protecció de dades? Com apliquem la protecció de dades quan necessitem fer  un anàlisi de Prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme?

Fixeu-vos bé:

PROTECCIÓ DE DADES

PRINCIPIS DE TRACTAMENT

 • S'ha de fer de manera lícita, lleial i transparent.
 • Sol·licitar solament les dades que resultin estrictament necessàries.
 • Dades exactes i actualitzades.
 • Garantir integritat i confidencialitat.
 • Conservar només en el període establert com a necessari.

COOKIES

És necessari informar i que els usuaris acceptin que s'estan generant cookies amb el registre del seu navegador per a ser utilitzades per una major personalització de l'ús d'internet.


LEGITIMITAT

Donada per:

 • Consentiment de l'interessat.
 • Compliment legal per part del responsable.
 • Execució (pre)contracte entre les parts.
 • Interès legítim del responsable de tractament.
 • Protecció d'interessos vitals de l'interessat, compliment d'una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics.

DEURE D'INFORMACIÓ

És necessari que el responsable de tractament tingui una política de protecció de dades mitjançant la que s'informa als interessats sobre com i perquè s'utilitzaran les seves dades. Aquesta obligació es manté inclòs si no hem rebut les dades directament de l'interessat, en aquest cas s'ha de facilitar la informació quan abans possible una vegada que les dades han estat incorporades en el sistema del nou responsableDRETS DE LES PERSONES

 • Totes les persones tenen els següents drets reconeguts per la normativa:
 • Accés a les seves dades.
 • Rectificació de les dades.
 • Supressió de les dades (dret de l'oblit).
 • Portabilitat de les dades.
 • Limitació del tractament.
 • Oposició del tractament.
 • Dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils basat en un tractament automatitzat.

Tenint en compte tot l'anterior, les dades dels clients obtingudes en aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, i el seu Reglament d'aplicació, no està subjecte a la normativa en matèria de protecció de dades personals, tal com indica el seu article 38:

"1. Les dades personals són tractades pels subjectes obligats sobre la base d'aquesta LLei exclusivament als efectes d'aquesta i no són objecte de tractament ulterior de manera incomptatible amb les finalitats establertes per aquesta Llei. Queda prohibit el tractament de dades personals sobre la base d'aquesta LLei per a altres finalitats, com les finalitats comercials.

2. Els subjectes obligats faciliten als nous clients un avís general sobre les obligacions legals dels subjectes obligats a l'efecte de la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

3. El tractament de dades personals obtingudes en aplicació d'aquesta LLei no està subjecte a la normativa en matèria de protecció de dades personals."