Estudi de risc individual 

En aplicació de l'article 5 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, els subjectes obligats han d'identificar i valorar els seus riscos de blanqueig i finançament del terrorisme.

Amb aquest servei elaborarem aquest Informe, tenint en consideració, entre d'altres, els següents factors:

  • la naturalesa, diversitat i complexitat del seu negoci
  • el seu mercat objectiu
  • el nombre de clients ja indentificats com de risc elevat
  • les jurisdiccions a les quals es troba exposat
  • els canals de distribució

És important realitzar l'Estudi de risc individual i tenir-lo actualitzat (és recomanable una periodicitat d'actualització de 3 anys) ja que és l'eina que ens servirà per identificar i gestionar adequadament els riscos de blanqueig als quals es troba exposat.