Assessorament a l'Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC)

L'Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC), la designació del qual requereix l'apartat 2 de l'article 40 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, ha de verificar el compliment permanent i eficaç de les obligacions de l'empresa.

l'OCIC ha d'analitzar, controlar i comunicar a la UIFAND tota la informació relativa a les operacions o fets susceptibles d'estar relacionats amb el blanqueig o finançament del terrorisme que l'empresa tingui l'obligació legal de comunicar.

Amb aquest servei us assessorarem en les mesures necessàries perquè l'òrgan referit disposi dels mitjans adequats per complir les seves funcions.